neděle 9. ledna 2022


 Je druhý lednový týden od 10.1.2022 do 14.1. 2022

Rádi přivítáme spolužáky, kteří byli nemocní. Určitě s omluvenkou, nejlépe od lékaře. A ti co jsou ještě nemocní, těm přejeme brzké uzdravení a posíláme úkoly.

Učivo od 10. 1. do 14. 1. 2022

3.ročník

ČJ- zpaměti vyjmenovaná slova s y-ý po m , opakuj po b, l

M- násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000 , příklady typu 400+ 40

G- rovina, rovinné útvary, trojúhelník, vrcholy, strany, popis

VV a Pč- musím mít nůžky, lepidlo, pokrytí lavice

Čt- str. 66

4.ročník

ČJ- určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen, procvičování, příprava na pololetní písemnou práci

M- sčítání a odčítání zpaměti v oboru do 10 000, porovnávání čísel

VV- Pč- musím mít nůžky a lepidlo, pokrytí lavice

Čt- str.62

Př- příprava na pololetní písemnou práci, opakování učiva,

     Neživá příroda-vzduch, voda, koloběh vody

pondělí 3. ledna 2022


 Vážení rodiče!

Je po vánočních svátcích a děti znovu chodí do školy. Někteří přišli po nemoci a bez omluvenek. Upozorňuji proto, že žák musí mít napsanou omluvenku v žákovské knížce, aby mu absence mohla být omluvena.

3. 1. až 7. 1. 2022

V tomto týdnu se učíme: 

3. ročník

ČJ - vyjmenovaná slova s y,ý po m, nauč se zpaměti do pátku 7. 1.

M - str. 10, pamětné sčítání a odčítání př. typu 200+300

G - rovina, body v rovině, rovinné útvary

Čtení - str.62

4. ročník

ČJ - určování rodu, životnosti, čísla a pádu u podstatných jmen

        opakuj pádové otázky zpaměti

M  - porovnávání čísel v oboru nad 10 000, písemné sčítání a odčítání

Př  - opakování živé přírody, příprava na písemnou práci,                                                  nové učivo neživá příroda - vzduch

Čtení - str.66středa 22. prosince 2021


 Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022 přeji

rodičům a všem žáčkům 3. a 4. ročníku.  

zastupující třídní učitelka Olga Žáková

 Vážení rodiče!

Vánoční prázdniny žáků jsou od 23.12. 2021 do 2.1. 2022. 

Děti jdou do školy v pondělí 3.1. 2022.

 U dětí po nemoci nezapomeňte na omluvenky.

Pro všechny nemocné žáky, kteří se určitě již těší do školy, mám informaci o probraném učivu a domácích úkolech.

Učivo pro 3. ročník

ČJ - vyjmenovaná slova s y,ý po l zpaměti, správné použití v pravopisných jevech

       seznámení s vyjmenovanými slovy s y, ý po m str. 55

M - máme novou učebnici, 2.díl, čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel str. 7

Učivo pro 4. ročník

ČJ - určování rodu, čísla, pádů u podstatných jmen, znalost pádů zpaměti str. 67

M - máme novou učebnici, 2. díl, čísla v oboru čísel větších než 10 000, str. 5

Př - opakuj učivo o přírodě - houby, rostliny, živočichové str. 29

Písemné domácí úkoly budou mít žáci až v lednu, po vánočních prázdninách.

Denně čti, opakuj násobení a dělení  - pro oba ročníky.

 22.12. 2021 

Tradice a zvyky o Vánocích

Ve středu 22.12.2021 proběhl na naší škole projektový den věnovaný tradicím a zvykům o Vánocích. Žáci si nazdobili svou třídu, ochutnali cukroví, rozdali si malé dárky a také si zazpívali vánoční písně a koledy. Rozkrojené jablko s hvězdičkou pro štěstí nesmělo chybět. Děti se také vyrobily sváteční, voňavé svícny, které se jim moc povedly. 

Po skončení projektového dne jsme si popřáli příjemné prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví a školních úspěchů v novém roce 2022.  

čtvrtek 16. prosince 2021


 

Dne 16.12. 2021 proběhl na naší škole vánoční pětiboj. Sportovali jsme v tělocvičně v různých disciplínách a moc nás to bavilo.
Na závěr všichni sportovci dostali diplom a sladkou odměnu. Sportu zdar! 

středa 15. prosince 2021

 V tělesné výchově jsme byli venku a vyzkoušeli jsme hod sněhovou koulí, hráli jsme hry na sněhu a podařil se nám i sněhulák. Že je krásný ?!


  Je druhý lednový týden od 10.1.2022 do 14.1. 2022 Rádi přivítáme spolužáky, kteří byli nemocní. Určitě s omluvenkou, nejlépe od lékaře. A ...